บริษัท ซันฟีด จำกัด

      เป็นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทซันกรุ๊ป เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์แก่ร้านค้าตัวแทนและเกษตรกร ใน รูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดและผง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่ฟาร์มบริษัทในเครือ

     ในการผลิตอาหารสัตว์ บริษัทซันฟีด ให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบด้วยความใส่ใจ ผ่านเข้าสู่กระบวน การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมี การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ ทำให้อาหารสัตว์มี คุณค่าทางอาหารและโภชนาการ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ และมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี

     โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ กากถั่วเหลือง, ข้าวโพด แร่ธาตุและวิตามิน รวมทั้งกรดอะมิโนที่จำเป็น และเหมาะสมตามหลักโภชนาการของสัตว์

     อาหารสัตว์ที่ผลิตได้จะส่งให้กับบริษัทในเครือ เพื่อเป็นอาหารส่งให้กับฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่พันธุ์ของบริษัทเป็นหลัก  และนอกจากจะผลิตอาหารไก่แล้วยังมีการผลิตอาหารเป็ด และอาหารหมู เพื่อส่งให้กับลูกค้าภายนอกอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ :


- มีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในการผลิต ดังนี้ ISO9001: 2008, ISO/IEC 17025, GMP, HACCP, ISO14001
- สถานที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1/97-98 ถนนพหลโยธิน ซอย 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 42 หมู่ 6 กม.82 ถนนพหลโยธิน ตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
- วันเปิดกิจการ วันที่ 9 สิงหาคม 2534
- ผลิตภัณฑ์ Feed mills
- พื้นที่ทำการ 20 ไร่