บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด

     เป็นบริษัทในเครือซันกรุ๊ป เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546    ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตขนไก่ป่นเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ แก่ บริษัท ซันฟีด จำกัด
     และเป็นบริษัทที่ผลิตไอน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซันนี่ อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด และ บริษัท ซันพร๊อสเพอร์ริตี้ จำกัด

          ในกระบวนการผลิตขนไก่ป่น บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย      ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ  ผ่านกระบวนการทดสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ขนไก่ป่นที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการในการผลิตโดยนักวิชาการด้านอาหารสัตว์ ทำให้ได้ขนไก่ป่นที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
          นอกจากนั้น บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง ยังคำนึงถึงการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด อันได้แก่ การปรับการผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
( ผลิตในช่วง OFF-PEAK )  การจัดช่วงเวลาในการเดินเครื่องจักรเพื่อลดค่า Demand charge การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ หลอดตะเกียบประหยัดไฟ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกต์ เป็นต้น และการจัดการด้านพลังงานโดยใช้อินเวอร์เตอร์ (inverter) ในการควบคุม 

มีระบบควบคุมและประกันคุณภาพในการผลิตดังนี้ ISO9001: 2008,  ISO14001

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ขนไก่ป่น ( Feather Meal )


 

สถานที่ตั้งสำนักงาน  

เลขที่ 1/97-98  ถนนพหลโยธิน ซอย 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 101 หมู่ 6 ถ. วังม่วง – มวกเหล็ก ต. คำพราน อ.วังม่วงจ.สระบุรี 18220

วันเปิดกิจการ

เมษายน 2546

ผลิตภัณฑ์

ขนไก่ป่น ( Feather Meal )

พื้นที่ทำการ

2,075 m2

พนักงาน

ประมาณ 22 คน