บริษัทในเครือซันกรุ๊ป

1. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท ซันฟีด จำกัด
3. บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด
5. บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
6. บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด
7. บริษัท ซันอโกร จำกัด
8. บริษัท ซันบริดเดอร์ จำกัด
<<< ข่าวประกาศ >>>

แจ้งให้ผู้สมัครงานทราบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านกรุณากรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบทุกหัวข้อและupload รูปประจำตัวของท่าน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามประกาศ ทั้งนี้โปรดติดตามสถานะการสมัครของท่าน หากมีข้อสงสัย แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook : สมัครงาน เครือซันกรุ๊ป (www.facebook.com/sungrouprecruitment) หรือ โทรศัพท์ 036730240-4 ต่อ 112


ผลการค้นหา :
ตำแหน่งงาน จำนวน บริษัท วันที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- สัตวบาล ประจำโรงฟัก
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ Production
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่อนามัย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- วิศวกรโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- วิศวกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Feed)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ ICT
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่สำนักงานไก่ประกัน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่สำนักงานไก่ประกัน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- วิศวกรโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ Logistic
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่บัญชี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่โภชนาการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่สวนเกษตร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่นิติกร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- ธุรการบุคคล (ภาษากัมพูชา)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- นักศึกษาฝึกงาน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63
- สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่วิชาการฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- Foreman
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- สัตวบาล ประจำฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- Foreman กลุ่มงาน ICT
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่ QS
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- ช่างประจำโรงงาน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- ช่างประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- ช่างซ่อมบำรุง
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- พนักงานบัญชี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- พนักงานสโตร์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
- พนักงานประสานงานขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- ธุรการบุคคล (ภาษาพม่า)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรรมอุตสาหการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- ธุรการ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 6 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- วิศวกรรมระบบควบคุม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์ R&D Packaging
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63
- QC/QA (ม.ต้น-ม.ปลาย/ปวช.)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- Foreman กลุ่มงานช่างไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- Foreman กลุ่มงานช่างเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- Foreman กลุ่มงานบัญชี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- Foreman กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- Foreman กลุ่มงานผลิต/QA/QC
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 4 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63
- ช่างไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันบริดเดอร์ จำกัด 20 ส.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63
- หัวหน้างานโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนเกษตร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 29 ก.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
- PC
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 ต.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63