บริษัทในเครือซันกรุ๊ป

1. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท ซันฟีด จำกัด
3. บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด
5. บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
6. บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด
7. บริษัท ซันอโกร จำกัด
<<< ข่าวประกาศ >>>

เรียนผู้สมัครงานที่ประสงค์ร่วมสมัครงานกับบริษัทในเครือซันกรุ๊ป ขอแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครงาน โดยกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน พร้อม upload รูปประจำตัวผู้สมัคร


ผลการค้นหา :
ตำแหน่งงาน จำนวน บริษัท วันที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- สัตวบาล ประจำโรงชำแหละ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศวกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศวกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ Production
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่อนามัย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศกรโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ ICT
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่วิชาการฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 3 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศวกรโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ Logistic
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 มิ.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่บัญชี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 24 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 ส.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- นักศึกษาฝึกงาน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15 ส.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 1 ก.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60
- เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด 1 ก.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60