บริษัทในเครือซันกรุ๊ป

1. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง
2. บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี)
3. บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด
5. บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
6. บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด
7. บริษัท ซันบริดเดอร์ จำกัด
8. SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ)
<<< ข่าวประกาศ >>>

แจ้งให้ผู้สมัครงานทราบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านกรุณากรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบทุกหัวข้อและupload รูปประจำตัวของท่าน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามประกาศ ทั้งนี้โปรดติดตามสถานะการสมัครของท่าน หากมีข้อสงสัย แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook : สมัครงาน เครือซันกรุ๊ป (www.facebook.com/sungrouprecruitment) หรือ โทรศัพท์ 036730240-4 ต่อ 112


ผลการค้นหา :
ตำแหน่งงาน จำนวน บริษัท วันที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- สัตวบาล ประจำฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ Production
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่อนามัย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรโยธา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Feed)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน กทม.
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ ICT
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่สำนักงานไก่ประกัน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ Logistic
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่บัญชี (ป.ตรี)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่โภชนาการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่สวนเกษตร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- บุคคล (ภาษากัมพูชา)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- นักศึกษาฝึกงาน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิชาการฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ช่างเชื่อม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- สัตวบาล ประจำฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงาน ICT
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ช่างประจำโรงงาน
(หลายอัตรา) บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด 2 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ช่างซ่อมบำรุง
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- พนักงานบัญชี (ปวส.)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- พนักงานประสานงานขาย
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- บุคคล (ภาษาพม่า)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรรมอุตสาหการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรรมระบบควบคุม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์ R&D Packaging
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- QC/QA (ม.ต้น-ม.ปลาย/ปวช.)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงานช่างไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงานช่างเครื่องกล
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงานบัญชี
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman กลุ่มงานผลิต(หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ช่างไฟฟ้า
(หลายอัตรา) บริษัท ซันบริดเดอร์ จำกัด 20 ส.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- หัวหน้างานแผนกสวนเกษตร
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิชาการอาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 10 มี.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Software Developer)
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 10 มี.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์(Marketing Online)
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 1 ก.พ. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ผู้ประสานงานขายออนไลน์เเละธุรการทั่วไป
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 8 เม.ย. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman โภชนาการ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 9 เม.ย. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- Foreman การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 9 เม.ย. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาหารสัตว์
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 1 ม.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 20 เม.ย. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรรม R&D
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 1 ม.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- ผู้ช่วยสัตวบาลประจำฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด 8 พ.ย. 64 ถึง 31 ธ.ค. 65
- วิศวกรฝ่ายผลิต Production Engineer
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 27 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65
- ผู้ช่วยสัตบาลประจำฟาร์ม
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 27 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 65
- นักศึกษาฝึกงานสัตวบาลฟาร์ม ไก่เนื้อ
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 2 ม.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 65
- นักศึกษาฝึกงาน QA/QC
(หลายอัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 2 ม.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 65
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
(หลายอัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 18 ม.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65