บริษัทในเครือซันกรุ๊ป

1. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง
2. บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี)
3. บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด
4. บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด
5. บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
6. บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด
7. บริษัท ซันบริดเดอร์ จำกัด
8. SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ)
<<< ข่าวประกาศ >>>

แจ้งให้ผู้สมัครงานทราบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านกรุณากรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบทุกหัวข้อและupload รูปประจำตัวของท่าน พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามประกาศ ทั้งนี้โปรดติดตามสถานะการสมัครของท่าน หากมีข้อสงสัย แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook : สมัครงาน เครือซันกรุ๊ป (www.facebook.com/sungrouprecruitment) หรือ โทรศัพท์ 036730240-4 ต่อ 112


ผลการค้นหา :
ตำแหน่งงาน จำนวน บริษัท วันที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่ขายสินค้าลิขสิทธิ์
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- สัตวบาล ประจำฟาร์ม
(16 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- วิศวกรไฟฟ้า
(5 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 พ.ค. 65
- วิศวกรเครื่องกล
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 6 เม.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ Production
(19 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่อนามัย
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- วิศวกรไฟฟ้า
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- วิศวกรเครื่องกล
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Feed)
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA/QC)
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
( 4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่สำนักงานไก่ประกัน
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 11 พ.ค. 65 ถึง 31 ก.ค. 65
- เจ้าหน้าที่ Logistic
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่บัญชี (ป.ตรี)
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่โภชนาการ
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่สวนเกษตร
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
(2 อัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- บุคคล (ภาษากัมพูชา)
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
(3 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ขายอาหารสัตว์
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman Production
(4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- ช่างเชื่อม
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman กลุ่มงาน ICT
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ประกัน
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- ช่างซ่อมบำรุง(ปวส.)
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
(6 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- บุคคล (ภาษาพม่า)
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์ R&D Packaging
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman กลุ่มงานช่างไฟฟ้า
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman กลุ่มงานช่างเครื่องกล
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Foreman กลุ่มงานผลิต(หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
(4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- พนักงานขับรถผู้บริหาร
(1 อัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่วิชาการอาหารสัตว์
(1 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์(Marketing Online)
(2อัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 16 มิ.ย. 65 ถึง 31 ก.ค. 65
- วิศวกรฝ่ายผลิต Production Engineer
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- ผู้ช่วยสัตบาลประจำฟาร์ม
(3 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- นักศึกษาฝึกงานสัตวบาลฟาร์ม ไก่เนื้อ
(5 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- นักศึกษาฝึกงาน QA/QC
(4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยสัตบาลประจำฟาร์ม
(4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
(1 อัตรา) SUNGROP (สำนักงานกรุงเทพฯ) 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- ฝึกงาน
(3 อัตรา) บริษัท ซันฟีด จำกัด (อ.หนองเเค จ.สระบุรี) 7 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- Forman คุณครูศูนย์เลี้ยงเด็กภายในโรงงาน
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- นักศึกษาฝึกงาน สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
(4 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 6 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ ICT- Oracle Developer (PL/SQL)
(3 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 3 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ ICT-Oracle Functional Specialist
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 3 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65
- เจ้าหน้าที่ ICT- Full Stack Web Developer
(2 อัตรา) บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (อ.วังม่วง 3 เม.ย. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65