สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 1/97-98 ถนนพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66) 2561-1455
โทรสาร : (66) 2940-0299, 2561-0674
bbbb
โรงงาน
ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ 6 ต. คำพราน อ. วังม่วง จ. สระบุรี 18220
โทรศัพท์ : (00) 3673-0240-4
โทรสาร : (00) 3673-0245,(00) 3673-0246