Sungroup บริษัท ซันฟีด จำกัด ,บริษัท ซันอโกร จำกัด ,บริษัท ซันฟาร์ม จำกัด ,บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำกัด ,บริษัท ซันนี่อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ,บริษัท ซันกรุ๊ป พรอสเพอริตี้ จำกัด

บริษัท ซันฟีด จำกัด

      เป็นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทซันกรุ๊ป เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์แก่ร้านค้าตัวแทนและเกษตรกร ใน รูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดและผง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่ฟาร์มบริษัทในเครือ

     ในการผลิตอาหารสัตว์ บริษัทซันฟีด ให้ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบด้วยความใส่ใจ ผ่านเข้าสู่กระบวน การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการทดสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมี การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ ทำให้อาหารสัตว์มี คุณค่าทางอาหารและโภชนาการ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ และมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี

     โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ กากถั่วเหลือง, ข้าวโพด แร่ธาตุและวิตามิน รวมทั้งกรดอะมิโนที่จำเป็น และเหมาะสมตามหลักโภชนาการของสัตว์

     อาหารสัตว์ที่ผลิตได้จะส่งให้กับบริษัทในเครือ เพื่อเป็นอาหารส่งให้กับฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่พันธุ์ของบริษัทเป็นหลัก  และนอกจากจะผลิตอาหารไก่แล้วยังมีการผลิตอาหารเป็ด และอาหารหมู เพื่อส่งให้กับลูกค้าภายนอกอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ :