Sungroup ผลิตภัณฑ์อาหารสด ,ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกส่งออกต่างประเทศ, แบรนด์กินซัน, แบรนด์โกซัน, ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

“ไก่ฮาบุโทริ ต้นตำรับไก่เลี้ยงด้วยสมุนไพรคุณภาพ เจ้าแรก เจ้าเดียว คัดสรรอย่างดี มาตรฐานคุณภาพระดับส่งออก” 

เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยมีสมุนไพรหลายชนิดเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่แข็งแรง โดยไม่ใช้
ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ (Antibiotics Free)

เรามีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ทำหน้าที่ส่งไข่มายังโรงฟักไข่ ซึ่งใช้ตู้ฟักไข่แบบ Single stage ทำให้ลูกไก่แข็งแรงและดูแล
อย่างดีในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Cooling System)ซึ่งควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการเลี้ยงไก่ เราจึงได้ไก่เนื้อที่แข็งแรง สุขภาพดี ไก่ทุกตัว เข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, GMP, HACCP และ HALAL ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ใส่ใจควบคุมคุณภาพ ทุกขั้นตอนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมั่นใจว่า สะอาด และปลอดภัย จากกระบวนการคัดสรร
วัตถุดิบในการเตรียมอาหารเพื่อใช้เลี้ยงไก่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพร ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ไก่มีสุขภาพดี 
ปลอดการใช้ฮอร์โมน และยาปฎิชีวนะ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์ไก่สดสมุนไพร